• У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати:

  • суть найважливіших суспільно-політичних та економічних процесів, які визначали характер тих чи інших історичних періодів, загальне та особливе в історичному розвитку українських земель, роль видатних особистостей України в боротьбі за національне визволення та соціальний прогрес Батьківщини;

  • розуміти історичні корені сучасних економічних, політичних, соціальних та духовних проблем, їх взаємозв’язок із зовнішніми факторами;

  • вміти використовувати різноманітні засоби та методи пошуку шляхів подальшого національного відродження України, утвердження на практиці її економічної та політичної незалежності, творчо застосовуючи багатий досвід попередніх поколінь.

  • основні закони та етапи розвитку людської спільності;

  • витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

  • суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

  • історичні події;

  • зародження та розвиток української державності;

  • процеси розбудови сучасної незалежної української держави;

  • діяльність історичних осіб і політичних партій.