Предмет вивчення навчальної дисципліни: філософія як феномен культури, система філософського знання, включаючи сучасні філософські концепції та основні філософські проблеми. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є: формування у студентів цілісного уявлення про зародження та розвиток філософського знання, а також про сучасні філософські проблеми світу, людини та суспільства; ознайомлення з основами логіки, релігієзнавства