Метою вивчення навчальної дисципліни є формування спеціалістів зі знанням технології післязбиральної добробки, зберігання і переробки. Вивчення якісного збереження і переробки продукції рослинництва.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а також системи правових заходів щодо виконання правил вимог безпеки, виробничої санітарії та охорони праці, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; вміння оцінювати сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтовувати заходи щодо її підвищення.

Отримання знань щодо родючості ґрунту, шляхів її відтворення, способів обробітку ґрунту, відомостей про бур’яни та ефективні заходи боротьби з ними, науково обґрунтовані сівозміни, принципи побудови, їх види й типи, основні системи та ланки землеробства, захист ґрунтів від ерозії та їх окультурення

Навчальна дисципліна, завданням якої є набуття знань про діяльність людини в усіх сферах суспільства як особистості, усвідомлення небезпеки , як складаової виробничої діяльності та необхідності дотримання вимог, щодо безпечної діяльності для повноцінного та здорового існування

Курс екології для студентів інженерних спеціальностей

Узагальнення та систематизація фактичного матеріалу з екології в галузі аграрного вироництва