Мета: Ознайомлення студентів з існуючими технічними рішеннями по електрообладнанню яке входить до електроприводу і забезпечує високу ефективність та продуктивність різних технологічних процесів, які використовуються у сільськогосподарському виробництві. Формування у студентів знань принципів побудови і способів реалізації систем управління електроприводом, а також навиків аналізу і синтезу систем керування електромеханічними перетворювачами енергії.

        Завдання:   Формування широкого уявлення про принципи будови і реалізації систем  керування  електроприводу технологічного обладнання а також у здобутті студентами знань про шляхи і способи економії електроенергії засобами електроприводу.