Метою навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань і оволодіння інженерними методами розв'язування прикладних задач з визначення параметрів різних типів теплових установок і систем, розрахунків параметрів процесів і машин, що працюють на основі утворення, передачі, перетворення теплової енергії у електричну або її використання, та навчитися визначати та зменшувати техногенний тиск теплоенергогенеруючих установок на навколишнє середовище.

Завдання: вивчення теоретичних основ перетворення енергії палива в теплову на теплоенергетичних установках;

- порівняння та обґрунтування вибору типів теплових схем, основного та допоміжного обладнання, техніко-економічних та екологічних показників теплоенергетичних установок ТЕС та АЕС;

- набуття навиків у виконанні розрахунків та конструкторських розробок теплоенергетичних установок електростанцій;

- вміння аналізувати технологічні процеси та системи ТЕС та АЕС, використовувати технічну та довідникову літературу, державні стандарти, сучасні комп’ютерні технології для вирішення теплотехнічних задач в енергетиці;

- вміння провести аналіз та розробити заходи щодо покращення техніко-економіних та екологічних показників процесів, систем та елементів теплогенераторів;

-  розробка можливостей використання нетрадиційних джерел енергії з урахуванням світового досвіду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати основні принципи перетворення енергії палива в теплову енергію з послідовним перетворенням в електричну; уяснити роль енергетики в розвитку економіки держави та знайти шляхи її вдосконалення.