Метою  навчальної  дисципліни «Загальна електротехніка з основами автоматики» - допомогти майбутнім технікам-механікам в удосконалені знань і умінь по електротехніці та автоматиці та використанні цих знань в практичній роботі з різноманітною сільськогосподарською технікою, в якій використовуються електричні, електронні пристрої та засоби автоматики.

 

Завдання вивчення дисципліни : дати теоретичні знання по загальній електротехніці та основам автоматики; привити практичні навички необхідні для виконання електромонтажних робіт засобів автоматики та електронних пристроїв; навчити користуватися електровимірювальними приладами та отримати початкові знання необхідні для використання у практичній діяльності програмованих засобів автоматизації, а також сформувати здатність адаптуватися в умовах сучасного життя.

      

               Студент повинен знати:

  • фізичні процеси, які проходять лінійних електричних і магнітних колах, методи їх розрахунку;
  • будову і принцип дії трансформаторів і електричних машин, вимірювальних приладів, принцип роботи і конструкцію електронних приладів, схеми електричних пристроїв, що застосовуються в автоматизації сільськогосподарського виробництва;
  • системи автоматики та їх елементи, елементи теорії релейних систем автоматики.

 

Студент повинен вміти:

  • розраховувати найпростіші електричні кола;
  • читати принципові схеми;
  • складати електричні кола;
  • проводити наладку та необхідні регулювання електротехнічного та електронного обладнання;

працювати з вимірювальними приладами