Мета: Формування професійних знань і навиків студентів для кваліфікованого обслуговування електричних машин і трансформаторів, що використовуються в АПК.
Завдання: Вивчення студентами теорії електричних машин і трансформаторів та набуття практичних навичок вимірювання,регулювання параметрів електричних машин і трансформаторів, а також правильне застосування їх в сільському господарстві.