Дисципліна " ЕЛЕКТРОПРИВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН "  для студентів третього курсу спеціальності 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка “