Дисципліна  "Основи електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва"   для студентів  спеціальності 201 « Агрономія » складена за освітньо-професійною програмою „ Організація та технологія ведення сільського господарства “.