Формування професійних знань і навиків необхідних для кваліфікованого самостійного виконання основних електромонтажних робіт в обсязі вимог єдиного тарифного довідника для електромонтера. Вивчення загальних питань з організації і про­ведення електромонтажних робіт, виробів, механізмів та інструментів, які освоєні промисловістю і провідними електромонтажними органі­заціями, правил і технології виконання основних електромонтажних робіт, правил і норм проведення випробувальних, налагоджувальних, вимірювальних робіт, сучасного електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, контрольно-вимірювальних прила­дів і засобів автоматики.