Метою та завданням курсу є формування професійних знань і навиків для кваліфікованого обслуговування електричних машини і апаратів, що використовуються в агропромисловому комплексі.

Вивчення студентами теорії електричних машин і трансформаторів, та набуття практичних навичок вимірювання, регулювання параметрів електричних машин і трансформаторів а також правильне застосування їх у сільському господарстві.