Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку транспортних систем» є формування у майбутніх фахівців у галузі транспорту теоретичних, практичних та методичних положень щодо визначення концептуальних засад створення та формування стабільного та ефективного розвитку транспорту, створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і рівня життя населення.