Предметом вивчення навчальної дисципліни “Основи технічної експлуатації енергообладнання і засобів керування” є оволодіння студентами знаннями з питань технічної експлуатації та ремонту електрообладнання, будови обладнання, апаратури і матеріалів, ТО і ремонт трансфор­маторних підстанцій; дизельних, карбюраторних та біогазових електростанцій резервного живлення.