Навчальна практика для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівень "молодший  спеціаліст", галузі знань 14 " Електрична інженерія ", спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ".