Дисципліна " Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки" для студентів спеціальності 208 " Агроінженерія ", освітньо-кваліфікаційного рівня " молодший спеціаліст " (відділення  "Агроінженерія ".