Керівництво самостійною роботою студентів  по виконанню випускних кваліфікаційних робіт. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 14 <<Електрична інженерія>>, спеціальності 141 << Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка>>.