Вивчення студентами загальних питань з експлуатації і ремонту електроустановок, електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації систем автоматики.