Навчити студентів проводити технічне обслуговування і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації за допомогою інструментів, пристосувань і приладів. Студенти повинні навчитись складати заявки, графіки на проведення технічного обслуговування і ремонту електрообладнання, ліквідовувати неполадки систем автоматичного керування, користуватись вимірювальними приладами, ремонтувати і випробовувати електрообладнання, експлу­атувати обладнання, знати правила техніки безпеки.