Дисципліна <<Електропривод сільськогосподарських машин >> для студентів третього курсу, галузі знань 14 <<Електрична інженерія спеціальності>>, спеціальності  141 << Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка>> , освітньо- кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.