Вивчення студентами загальних питань виробництва, передачі і розподілу електричної енергії, будови обладнання,апаратури і матеріалів, що використовуються на кабельних і повітряних лініях, трансформаторних підстанціях,дизельних електростанціях резервного живлення.