img505_89.jpgimg505_89.jpg

Мета вивчення дисципліни „ Основи електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва “ є вивчення основних питань електрифікації, автоматизації та експлуатації електроустановок, що використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Завдання дисципліни „ Основи електрифікації і автоматизації сільськогосподарського виробництва “ полягає у засвоєнні основних понять електротехніки, електроніки й автоматики, електричних вимірюваннях.                    

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

-          Основні фізичні процеси, що відбуваються в найпростіших електричних та магнітних колах постійного та змінного струму;

-          Елементарні методи розрахунку простих електричних кіл змінного й постійного струму;

-          Будову і принцип дії схем управління силового  й освітлювального електрообладнання, яке використовується у сільському господарстві;

-          Принцип дії та експлуатаційні характеристики основних електричних вимірювальних приладів, які використовуються у фермерському господарстві;

-          Вимоги безпеки праці, електробезпеки і пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок сільськогосподарського виробництва.

вміти: 

-          розраховувати найпростіші електричні кола;

-          правильно вибирати джерела штучного освітлення та проводити розрахунки штучного освітлення приміщень;

-          експлуатувати електричне обладнання;

-          користуватися електровимірювальними приладами;