Дисципліна «Електричні машини» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка “ з кваліфікацією бакалавр.