дисципліна  Основи електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва   для студентів  спеціальності 201 « Агрономія » програма якої розроблена за освітньо-професійною програмою „ Організація та технологія ведення сільського господарства “.