Діагностика живлення Рослинна  №4

 Призначений для закріплення та поглиблення теоретичного програмного матеріалу з дисципліни Агрохімія, сприяє оволодінню практичними навичками роботи. Містить 14 лабораторних та практичних занять .

Рекомендований для студентів очної та дистанційної форм навчання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» закладів фахової передвищої освіти.