Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Агрохімія”, передбаченої програмою підготовки спеціалістів спеціальності 201 „Агрономія”, мають за мету дати пояснення до виконання завдань курсової роботи, а також містять додаткові необхідні матеріали, які допоможуть студенту як у розробці курсової роботи, так і в подальшому, в більш раціональному використанні добрив – в переході від розрізнених прийомів удобрення окремих сільськогосподарських культур до науково обґрунтованої системи використання добрив.

Діагностика живлення Рослинна  №4

 Призначений для закріплення та поглиблення теоретичного програмного матеріалу з дисципліни Агрохімія, сприяє оволодінню практичними навичками роботи. Містить 14 лабораторних та практичних занять .

Рекомендований для студентів очної та дистанційної форм навчання освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія» закладів фахової передвищої освіти.