Фізіологія рослин - наука про життєві процеси рослин (живлення, дихання, водний обмін, ріст, розвиток, фотосинтез та інші) у зв'язку їх між собою та умова навколишнього середовища, що розглядається починаючи з клітинного рівня до рівня цілого організму рослини.

Ботаніка - наука про рослини, їх морфологію, анатомію та фізіологічні властивості у взаємозв*язку між собою і з умовами довколишнього середовища.