Сільське господарство є специфічною галуззю народного господарства, де поєднуються
технічні пристрої з біологічними об’єктами, що ускладнює питання автоматичного керування і вимагає розробки нових технічних засобів автоматики, які відповідали б вимогам
виробництва сільськогосподарської продукції. Для обслуговування таких автоматичних
систем необхідно мати висококваліфікований інженерно-технічний персонал.
Тому дисципліна «Основи автоматики» є базовою у навчальних планах для підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Напівпровідникова електроніка бере свій початок з 1948 р., коли
групою розробників фірми Bell був створений перший транзистор. Че-
рез 11 років інженерами фірми Texas Instruments була розроблена пер-
ша мікросхема, яка складалася всього з шести транзисторів, а в 1971 р.
фірма Intel розробила перший 4-розрядний мікропроцесор 4004, що
містив більше 2000 транзисторів. Надалі мікромініатюризація елект-
ронних компонентів набула таких темпів, що це стало приводом для
образного порівняння на сторінках журналу Sientific American (1982
р.), у якому висловлювалося припущення, що якби авіапромисловість в
останні 25 років розвивалася так же стрімко, як і промисловість засобів
обчислювальної техніки, то “Боїнг-767” на 1982 р. коштував би 500
доларів і з дійснював б и о бліт з емної к улі за 20 хвилин, витрачаючи
при цьому 5 галонів палива.