Курсом передбачено вивчення основ теорії і практики землевпорядкування, здобуття  компетенцій у реалізації державної політики щодо раціонального використання та охорони земель, науково обґрунтованому розподілі земель за цільовим призначенням, формуванні раціональної системи землеволодінь і землекористувань, створенні екологічно сталих агроландшафтів та вдосконаленні земельних відносин.

Курс містить теоретичні і практичні питання  сучасних методів організації і порядку проведення землеустрою та Державного земельного кадастру, створення землевпорядної документації, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, правового регулювання земельних відносин, а також організації ефективного, комплексного і раціонального використання земельних ресурсів.

Вивчення способів і методів виконання геодезичних робіт, їх математичного обробітку та  графічного оформлення.