Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок про основні аспекти технології виробництва продукції тваринництва відповідно до освітньої програми спеціальності 051 – «Економіка».

Завдання: полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань з основ анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин, біологічних особливостей різних видів тварин, основ розведення, з біології живлення домашніх тварин різних видів і організації науково обґрунтованої годівлі, технології заготівлі кормів, контролю повноцінності годівлі тварин, основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва в господарствах з різною формою власності, основи зоогігієни та ветеринарії.