Лісівництво : консп. лекцій / Кафедра таксації лісу та лісовпорядкування. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 122 с.