Теорія механізмів і машин. Курсове проектування : навч. посібник / за ред. А. І. Соколенка. – К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2005. – 257 с.