Описано теоретичні основи та загальний технологічний процес ремонту машин та обладнання, технологічні процеси ремонту вузлів, агрегатів і деталей тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, обладнання для тваринництва і підприємств з переробки сільськогосподарської. Розглянуто питання проектування технологічних процесів.

https://drive.google.com/open?id=1eWwP_e2WHKh5yqGdebaVbxOIIf6JrPTi