У навчальному посібнику у доступній для студентів формі викладено основи алгебри і теорії чисел, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення.

Наведено розв’язки задач, запитання для самоконтролю, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню навчального матеріалу.

https://drive.google.com/open?id=1xb-AxC3ozL3IyG7IJwTGI8EGdei7923I