Деркач І. Л. Міські інженерні мережі : навч. посібник. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 97 с.