Головчук А. Ф. та ін. Інженерна та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. – К. : Центр учб. літ., 2010 – 160 с.

У навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері.

https://drive.google.com/open?id=1EFpLlSxafx6uHxgHH92BCIjocY0KiBA3