Електроніка і мікропроцесорна техніка : навч. посібник / В. І. Сенько, В. П Лисенко, О. М. Юрченко та ін. – К. : Агроосвіта, 2015. – 676 с.

У навчальному посібнику розглянуто фізичні основи роботи і характеристики напівпровідникових приладів, основні властивості аналогових підсилювальних пристроїв, підсилюючі пристрої на біполярних та польових транзисторах, операційних підсилювачів, перетворювачів аналогових сигналів на операційних підсилювачах, генераторів гармонічних коливань, пристроїв порівняння аналогових сигналів та ключовий режим роботи напівпровідникових приладів, імпульсні пристрої, арифметичні основи цифрових пристроїв, логічні пристрої, аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі та мікропроцесори. Всі розділи супроводжуються прикладами розрахунків та контрольними запитаннями.

https://drive.google.com/open?id=1z2R5cfEy2hB-QLO_tzsWcT8hOYNNa9mX