Інженерна комп’ютерна графіка : підручник / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук,

І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг ред. Р. А. Шмига. – Львів : Укр. бестселер, 2012. – 600 с.

Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію роботи з векторними графічними примітивами, подано великий перелік команд та системних змінних.

https://drive.google.com/open?id=1jy2BMbtmw8dJZgYF8jcqw9PNtQmAt0dp