Підручник з історії України для 11 класу містить навчальний матеріал курсу, хронологічно обмежений  1945—2018 рр. відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії.
Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і корисні посилання на інтернет-ресурси до кожного параграфа. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією із тем, передбачених програмою. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

https://drive.google.com/open?id=1f5BW688lMe3hfQ2wW_a09rC_vHpYlgCx