Курс екології для студентів інженерних спеціальностей

Узагальнення та систематизація фактичного матеріалу з екології в галузі аграрного вироництва