Мета курсу: вивчення сучасних парадигм та технологій забезпечення якості програмного забезпечення при його розробці.

Завдання курсу: оволодіння студентами методами тестування, верифікації і валідації; вивчення студентами підходів до створення звітності по проблемах при розробці програмного забезпечення; ознайомлення студентів з сучасними статистичними методами та інструментальними засобами контролю якості.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • поняття якості;
 • основні принципи культури якості;
 • стандарти якості;
 • методи верифікації й валідації;
 • статистичні підходи до контролю якості;
 • процеси інспекції і рецензування.

вміти:

 • аналізувати процес розробки програмного забезпечення з метою оцінки якості;
 • здійснювати ефективні і кваліфіковані інспекції;
 • використовувати статистичні методи для оцінювання щільності дефектів та імовірності відмови;
 • проектувати і реалізовувати плани з комплексного тестування;
 • застосовувати різноманітні методи тестування ефективно і кваліфіковано;
 • розраховувати покриття і результативність тестування на основі багатьох критеріїв;
 • використовувати засоби для автоматизованого тестування;
 • створювати звіти на основі результатів випробувань.

Курс має на меті навчити студентів працювати з основними видами офісних додатків: MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher та деякими онлайн-сервісами.

Студенти знайомляться з різними підходами до тестування програмного забезпечення. Закріплюють навички пограмування мовою Python/